Löner och hanteringen - låt oss ta hand om det

LÖNEADMINISTRATION

Löner tar mycket tid - låt oss ta hand om det och frigöra både tid och resurser på ert företag.
Vi på lepricon vet att allt som gäller ekonomi handlar om förtroende!
Att få tiden att räcka till i företaget och fokusera på Er kärnverksamhet är något som ger er både tid och pengar.
Låt oss bli din leverantör med förtroende som ett ledord i vårt samarbete

Vi kan erbjuda Er följande:
- Tidredovisning
- Lönespecifikationer
- Semesterskuldsberäkning
- Bokförings och betalningsunderlag
- Skattedeklarationer
- Statistikuppgifter till SCB
- Kontrolluppgifter
- Årsuppgifter: Collectum, Fora mfl.
- Trygghet -  vilket vi inom lepricon anser är viktigt för dig och ditt företag    
- Sekretess mot Dina medarbetare

Få en säkrare och effektivare hantering av Era löner. 
Idag arbetar vi först och främst med VismaSpsc, men kunskap inom andra system finns inom nätverket.

Vi hjälper Dig gärna med löneadministationen på Ert företag