Coaching - ett val ni gör !

Stanna upp och gör ditt val i ditt liv - det är det du gör med coaching.
 

Allt i ditt liv hänger ihop - ditt arbete, ditt privatliv och allt runt omkring.

Coaching gör dig medveten om vad som händer - det är du som påverkar ditt liv.

Vad innebär det

Det är ett bra sätt att få en chans att stanna upp och reflektera över hur du kan utveckla dina talanger och hitta lösningar på eventuella problem i arbetet eller i privatlivet.
Det är bra att kontinuerligt ha någon som man kan bolla sina tankar och idéer med. Någon som kan ställa frågor så det går lättare att hitta konstruktiva lösningar och som kan peppa dig till nya framtsteg.
Med coaching plockar du enkelt fram din egen potential på ett positivt och framtidsinriktat sätt.
Coaching hjälper dig att göra önskade förändringar i jobbet eller privat. Det är en process som låser upp och frigör potential, så att man lättare och snabbare kan nå målen. Coachingen medvetengör och överbryggar gapet mellan nuvarande och önskat läge

Vad är vår debitering:

Coaching - personlig coaching privat
Forma din framtid och din framtida karriärval.

Vi börjar med cirka 1.5 timmes djupintervju. Här berättar Du om dina planer, dig själv och ditt nuläge. Vi diskuterar långsiktiga och kortsiktiga mål. Vi planerar för en fortsättning och vart vill Du med coachingen. Alla coacher är diplomerade inom ICF.
Individuell betalning: 850 kronor inkl moms / 45 min

Coaching - företag
Vi arbetar med att hjälpa dig som företag, vi arbetar vi samarbeten inom olika områden men även coaching inom företaget.
Ge oss förutsättningar så hjälper vi dig.