Coaching - från nu och dit jag ska

Coaching är ett sätt att jobba med personlig utveckling där den anpassas efter individens behov.
Tillsammans med coachen gör du upp en långsiktig alternativt en kortsiktig handlingsplan enligt dina egna önskemål.
Du lär känna dig själv, får reda på vem du är och vad som är viktigt för att du ska hitta ditt "flöde" i ditt liv.
Det är ett bra sätt att få en chans att stanna upp och reflektera över hur du kan utveckla dina talanger och hitta lösningar på eventuella problem i arbetet eller i privatlivet.
Det är bra att kontinuerligt ha någon som man kan bolla sina tankar och idéer med. Någon som kan ställa frågor så det går lättare att hitta konstruktiva lösningar och som kan peppa dig till nya framtsteg.
Med coaching plockar du enkelt fram din egen potential på ett positivt och framtidsinriktat sätt.
Coaching hjälper dig att göra önskade förändringar i jobbet eller privat. Det är en process som låser upp och frigör potential, så att man lättare och snabbare kan nå målen. Coachingen medvetengör och överbryggar gapet mellan nuvarande och önskat läge.

Hur går det till
Allt som kommer upp i coachingen är konfidentiellt. Här gör vi en skriftlig sekretessförsäkran.
- Varje samtal är cirka 1.5 timme
- När vi träffas och hur ofta kommer vi överens om
- Möjlighet till telefon- eller mailkontakt mellan samtalen ingår

Coachingen bygger på 
- Din egen vilja att förändra
- Stötta och inspirera, vägleda och att även utmana dig att nå sina mål
- Vägleda dig mot målet med konkreta handlingar
- Bygger på förtroende, respekt och tystnadsplikt

Välja coach
Att välja en coach kan vara förenat med ett sökande. Det är precis som att välja en partner eller vänner. 
Personkemin måste stämma. Det måste kännas rätt i maggropen. 
Du måste räkna med att rädsla mycket troligt kommer upp när du står i begrepp att ta en titt på ditt inre liv.
Gå inte med den rädslan.
Ta en titt på det som finns bakom rädslan. Ju mer du litar på de känslor som finns bakom rädslan i livet, ju tydligare signaler får du. Sedan måste man våga ta första steget och prova coaching hos någon som känns rätt för just dig.

Genom att ha en coach som inte talar om för dig vad du ska göra utan ställer frågor som gör att du själv kommer att välja den bästa vägen för dig, och som kommer att göra att ditt självförtroende växer.

Snart kommer du att finna
Du kommer snart att märka att de svar du behöver finns inom dig.
Coachens roll är att plocka fram det bästa ur dig och säkerställa att du är på den väg som du vill.
Målet är att du ska bli oberoende av coachen, du ska lära dig att ta fram det bästa ur dig själv, helt själv.

Coaching handlar inte om rådgivning, mentorskap, handledning, konsulting eller terapi.
Coaching är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett personligt ansvar för att nå framgång

Coachens roll
Coachens roll är därför inte att coacha någon genom alla möjligheter i livet och eventuella svårigheter, coachens roll är att lära ut och träna varje situation för att du själv ska hitta den bästa vägen.

Coaching ger stöd och öka medvetenheten och målinriktat driva processen framåt för att du ska förstå och inse de svar du har inom dig för att driva dig framåt i din egen väg för att nå framgång och tillfredsställelse i ditt arbets- och privatliv.

Testa coaching, det kommer att ge ditt liv ett berikande som du idag inte tror fanns